Klub cyklistů Konrad Vratislavice
FB Pivovar Konrád

Slovanka se pojede! A na novém.

Přátelé, máme tu radostnou zprávu. Slovanka se pojede. Podrobnosti níže.

Je to tak, ačkoliv na trase závodu jsou ještě stroje silničářů, máme slíbeno, že 18. června nás na trasu pustí. Takže díky novému asfaltovému koberci je ideální příležitost k traťovým rekordům. Nahoru se pojede po obvyklé trase.

Tak se těšte a dorazte v hojném počtu.

 

Když to bude možné, budu tam taky :o)

 

Iva od Srnce

 

SLOVANKA

Závod je součástí:
POHÁRu ČASOVEK Liberecka 2020

Pořadatel:
Klub cyklistů PIVOVAR VRATISLAVICE

Místo:
u bobové dráhy Janov nad Nisou (na mapy.cz)

Datum:
18. 6 .2020

Ředitel závodu:
Petr Strnad, +420 723 252 129

Rozhodčí:
Petr Strnad

Přihlášky:
16:00 - 16:45

Kancelář:
v místě startu

Start:
od 17:00 po 30ti sekundách napříč kategoriemi

Kategorie:

KATEGORIE VĚK ROČNÍK
MZ+MK+MJ 15-18 2001 a později
M+MA 19-39 1980-2000
MB 40-49 1970-1979
MC 50-59 1960-1969
MD 60-oo 1959 a dřív
ZZ+ZK+ZJ 15-18 2001 a později
Z+ZV 19-oo 2000 a dřív
MUTANTI (SingleSpeed, FixedGear, MTB, FatBiky, kostýmy a další exoti...;

Startovné:

dospělí 100,- Kč
dorost 50,- Kč

Trať:
časovka do vrchu
délka 5,8 km
převýšení 276 m
TRAŤ + PROFIL

Ceny:
Věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.

Předpis:

Závod se koná v souladu s tímto rozpisem.
Závodí se za plného silničního provozu na neuzavřené trati.
Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, dbát pokynů pořadatelů a Policie ČR.
Závodníci jsou povinni dodržovat jízdu vpravo!!
Všichni závodníci jsou povinni se pohybovat jen po vyznačené trase.
Závod se jede za každého počasí.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí být vybaveni plnou přilbou, kterou musí mít nasazenou na hlavě po celou dobu trvání závodu.
Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, mladší 15-ti let s písemným souhlasem a v jeho doprovodu.
Účastník závodu se dostaví ke startu 15 minut před startem své kategorie ke kontrole kola a jeho způsobilosti.
Pořadatelé neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trati nebo jiné technické změny z důvodu nepředvídaných okolností.

Zdravotní zajištění:
Krajská nemocnice Liberec

Závod je zajišťován ve spolupráci s vedením PIVOVARu HOLS a.s., Vratislavice n.N.
„ K O N R Á D „ informace na www.pivo-konrad.cz

VÝSLEDKY

Za pořadatele
Petr Strnad
předseda klubu

| Časovka Slovanka | Iva Endrychová